""""

 
C .
1,  -106 -3153  ,   " " 2004    K-53-VII  8 .. . 2 . . ( 9 ) . (5 ). 2.5 .. . - - 17 . 
PDF. .

   Yandex    Google

( ).
.
 
  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  , , [ augolnikov@rfgf.ru ].
[ "" ] , 2005. .